Voedseltuin Oosterhout Financiën

Er worden subsidies aangevraagd bij de gemeente en andere instanties die het werk van de stichting op waarde weten te schatten. Met de inrichting van het terrein en het treffen van de nodige voorzieningen, zoals de
herbouw van een Vlaamsche Schuur en de aanleg van een beregeningsinstallatie wordt een investering begroot van ca 100.000 Euro.
Er zijn veel mogelijkheden om een aantal zaken in natura te verkrijgen, maar er blijft altijd behoefte aan geld. De jaarlijks terugkerende kosten van zaai- en plantgoed, onderhoud machines en gereedschappen, energie voor de koelcel enz. zijn te schatten op ongeveer 15.000 Euro
(gebaseerd op de cijfers van de Voedseltuin Boxtel)

6 reacties op “Financiering”

  1. Goed initiatief, alleen niet wenselijk op Slotjesveld. Zoek een braak liggend stuk grond langst het kanaal in Slotjes Midden.

  2. Het Slotkrsveld is geen geschikte lokatie. Terecht heeft de Gemeente het over verrommeling.

    Kan wel een reden zijn om een ander centraal gelegen perceel van de gemeente te krijgen

    1. Moderator Voedseltuin Oosterhout

      Hallo Ad, dank voor uw reactie. De term “verrommeling” die u gebruikt, is waarschijnlijk gebaseerd op uw idee over de situatie die u in sommige volkstuincomplexen ziet. U mag van het stichtingsbestuur aannemen dat de voedseltuin die hier bedoeld wordt op een andere leest geschoeid is.

  3. Hoezo verommeling? Bierfestijnen en parkeerplaatsen zijn zeker geen rommel-veroorzakers?! Wat de buren willen lijkt mij belangrijker dan deze “reaguurders”.

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar top