De stichting is door de Belastingdienst met ingang van 27 maart 2020 aangemerkt  als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften en donaties aan de stichting mogen worden opgevoerd voor de Inkomstenbelasting. Alle giften waarvoor een schriftelijke overeenkomst is aangegaan voor een termijn van minimaal 5 jaar, mogen altijd volledig in mindering gebracht worden. Zie hiervoor s.v.p. de modelovereenkomst** (die kunt u downloaden op: Belastingdienst onder de kop: overeenkomst periodieke gift in geld.)

anbi-belastingdienst-logo

De Stichting Voedseltuin Oosterhout is  opgericht bij Notariële akte d.d. 13 maart 2020 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 77625218. Het RISN nr. is 861070100.

Bestuursleden zijn:

Titel:  Secretaris penningmeester
Naam van Riel, Lambertus Johannes Maria
Geboortedatum 20-09-1944
Datum in functie 13-03-2020 (datum registratie: 13-03-2020)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel:  Voorzitter
Naam Schachinger, Daniela Hermine Lucia
Geboortedatum 08-04-1956
Datum in functie 13-03-2020 (datum registratie: 13-03-2020)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel: bestuurder
Naam Meeuwsen, Alexander Petrus Maria
Geboortedatum 26-03-1959
Datum in functie 13-03-2020 (datum registratie: 13-03-2020)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Het beleidsplan van de stichting kunt u hier lezen.

Rabobank Amerstreek is de huisbankier van de stichting.

Scroll naar top