Voedseltuin Oosterhout Financiën

Financiering

Er worden subsidies aangevraagd bij de gemeente en andere instanties die het werk van de stichting op waarde weten te schatten. Met de inrichting van het terrein en het treffen van de nodige voorzieningen, zoals de
herbouw van een Vlaamsche Schuur en de aanleg van een beregeningsinstallatie wordt een investering begroot van ca 100.000 Euro.
Er zijn veel mogelijkheden om een aantal zaken in natura te verkrijgen, maar er blijft altijd behoefte aan geld. De jaarlijks terugkerende kosten van zaai- en plantgoed, onderhoud machines en gereedschappen, energie voor de koelcel enz. zijn te schatten op ongeveer 15.000 Euro
(gebaseerd op de cijfers van de Voedseltuin Boxtel)

Voedseltuin Oosterhout Activiteiten

Activiteiten

Een centrale ligging vinden we erg belangrijk. Verse groenten verschijnen niet vanzelf in de schappen van de voedselbank, daar is hard voor gewerkt door vele vrijwilligers en dat mag gezien worden. Dus niet op een achteraf veld in de polder maar midden in de stad waar participatie en educatie hand in hand gaan. Er komen cursussen en trainingen en speciale programma’s voor schoolklassen waar gezond eten en het samen werken voor anderen belangrijke thema’s zijn. Er komen brede paden met zitbanken en ook gedeeltelijk verhoogde zaaibedden die rolstoeltoegankelijk zijn. Omdat er ook een aantal bijenkasten in de tuin komen, kan men door presentaties van de Oosterhoutse imkers kennis nemen van de belangrijke functie van deze nuttige insecten. In de Vlaamsche Schuur, die op het terrein gepland wordt, zullen niet alleen de werktuigen en een grote koelcel een plaats krijgen, maar daar kunnen ook teambijeenkomsten georganiseerd worden voor bedrijven.

Voedseltuin Oosterhout Doel

Doelstelling

Voornaamste doel van de stichting is: door vrijwilligers in een professioneel geleide organisatie verse groenten kweken voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank Een andere belangrijke doelstelling is mensen met een  beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de wet Arbeidsparticipatie een zinvolle dagbesteding bezorgen. De diversiteit van de vrijwilligers draagt positief bij aan ongedwongen participatie, nieuwe contacten en integratie.Bij de voedseltuin in Boxtel, die op dezelfde leest is geschoeid, wordt via de Reclassering ook een aantal mensen met een zogenaamde taakstraf tewerk gesteld. Verder wordt de tuin een plaats van educatie voor jong en oud.

Scroll naar top