Voedseltuin Oosterhout Doel

Doelstelling

Voornaamste doel van de stichting is: door vrijwilligers in een professioneel geleide organisatie verse groenten kweken voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank Een andere belangrijke doelstelling is mensen met een  beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de wet Arbeidsparticipatie een zinvolle dagbesteding bezorgen. De diversiteit van de vrijwilligers draagt positief bij aan ongedwongen participatie, nieuwe contacten en integratie.Bij de voedseltuin in Boxtel, die op dezelfde leest is geschoeid, wordt via de Reclassering ook een aantal mensen met een zogenaamde taakstraf tewerk gesteld. Verder wordt de tuin een plaats van educatie voor jong en oud.

Voedseltuin Oosterhout bezoekt Boxtel

Op 17 juni 2020 heeft een afvaardiging van de Stichting Voedseltuin Oosterhout een bezoek gebracht aan de voedseltuin Kleine Aarde in Boxtel. Daarover is een artikel verschenen in het Brabants centrum te Boxtel. Het artikel treft u hieronder aan.

Voedseltuin Oosterhout op bezoek in Boxtel

Aantal klanten van voedselbank groeit

Uit BN De Stem 9 mei 2020

AMSTERDAM: Het aantal klanten bij de voedselbank is vergeleken met vorig jaar fors gegroeid. De verdeelcentra zagen de toeloop het afgelopen jaar met 5 tot 10 procent stijgen. In Amsterdam groeide het aantal klanten zelfs met 30 procent. ”En dit is nog maar het begin", verwacht Pien de Ruig, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse voedselbanken. Door het stilvallen van de economie gaan de hulpvragen naar verwachting toenemen.

Vorig jaar had de voedselbank 88.000 geregistreerde klanten; dat zijn er nu in totaal 93.000. De vereniging voor voedselbanken denkt dat het daadwerkelijke aantal hulpaanvragen groter is. Vanwege de coronacrisis vinden op veel plekken namelijk geen intakegesprekken plaats, dus worden klanten niet geregistreerd. “ Het intakegesprek is vrij persoonlijk, waarbij je moet kunnen bewijzen dat je hulp nodig hebt. Dat doe je niet over de telefoon, dus we hebben gezegd: als je honger hebt, kom maar langs. Dus het zou me niet verbazen als de cijfers hoger liggen."

De Ruig is ervan overtuigd dat er veel méér mensen zijn met honger die toch niet aankloppen bij de voedselbank. Ze heeft daarom dringend advies: “Wacht niet te lang met het zoeken van hulp, check onze toelatingsnormen om te kijken of je in aanmerking komt voor een pakket. We zijn als samenleving veel verder van huis als mensen zich eerst in de schulden steken."

De voedselbank gevraagd in Oosterhout reageert. “ De toename valt nu nog mee, maar we verwachten wel een toename als er bedrijven failliet gaan en meer werkloosheid komt”
In dezelfde krant waarschuwt viroloog Marion Koopmans voor het gevaar van een tweede besmettingsgolf als men zich niet aan de gedragsadviezen houdt.

Voedseltuin Oosterhout Financiën

Financiering

Er worden subsidies aangevraagd bij de gemeente en andere instanties die het werk van de stichting op waarde weten te schatten. Met de inrichting van het terrein en het treffen van de nodige voorzieningen, zoals de
herbouw van een Vlaamsche Schuur en de aanleg van een beregeningsinstallatie wordt een investering begroot van ca 100.000 Euro.
Er zijn veel mogelijkheden om een aantal zaken in natura te verkrijgen, maar er blijft altijd behoefte aan geld. De jaarlijks terugkerende kosten van zaai- en plantgoed, onderhoud machines en gereedschappen, energie voor de koelcel enz. zijn te schatten op ongeveer 15.000 Euro
(gebaseerd op de cijfers van de Voedseltuin Boxtel)

Voedseltuin Oosterhout Activiteiten

Activiteiten

Een centrale ligging vinden we erg belangrijk. Verse groenten verschijnen niet vanzelf in de schappen van de voedselbank, daar is hard voor gewerkt door vele vrijwilligers en dat mag gezien worden. Dus niet op een achteraf veld in de polder maar midden in de stad waar participatie en educatie hand in hand gaan. Er komen cursussen en trainingen en speciale programma’s voor schoolklassen waar gezond eten en het samen werken voor anderen belangrijke thema’s zijn. Er komen brede paden met zitbanken en ook gedeeltelijk verhoogde zaaibedden die rolstoeltoegankelijk zijn. Omdat er ook een aantal bijenkasten in de tuin komen, kan men door presentaties van de Oosterhoutse imkers kennis nemen van de belangrijke functie van deze nuttige insecten. In de Vlaamsche Schuur, die op het terrein gepland wordt, zullen niet alleen de werktuigen en een grote koelcel een plaats krijgen, maar daar kunnen ook teambijeenkomsten georganiseerd worden voor bedrijven.

Scroll naar top